Excel - ćwiczenia

Poniżej znajdują się linki, za pomocą których można pobrać szkoleniowe arkusze kalkulacyjne Excel, zawierające ćwiczenia pomagające opanować korzystanie z tego narzędzia w zakresie potrzebnym do pracy w Laboratorium.

W podanych przykładach należy wprowadzić do tabel odpowiednie formuły (wzory) obliczeniowe w celu obliczenia nieznanych wartości, a następnie utworzyć tabele sformatowane zgodnie z zasadami przedstawionymi w dokumencie "Dokumentowanie wyników pomiarów". Uzyskane rezultaty powinny wyglądać tak, jak w rozwiązaniu zamieszczonym w każdym z arkuszy.

W pierwszym i trzecim z przykładów należy ponadto na podstawie uzyskanych wyników sporządzić wykres.

Plik "Arkusz PPOM" zawiera szablon standardowego arkusza Excel z dodanymi funkcjami ułatwiającymi formatowanie wartości wyników i niepewności.