Programy demonstracyjne

Programy demonstracyjne stanowią dodatkową pomoc dydaktyczną dla studentów. Umożliwiają one dokładniejsze przeanalizowanie w sposób interaktywny metod pomiarowych stosowanych w ćwiczeniach, zbadanie wpływu różnych czynników na uzyskiwane wyniki, a także zilustrowanie w sposób graficzny charakterystycznych zależności. Każdy program zawiera zwięzłe opisy, ułatwiające zrozumienie przedstawionych zagadnień.

Plik "Programy demonstracyjne LPP.zip" zawiera komplet programów demonstracyjnych. Po pobraniu pliku należy go rozpakować. Zostanie utworzony katalog "LPP_DEMO (7.2pl)", a w nim katalogi "LPP_Demo_xx" odpowiadające numerom poszczególnych programów. W każdym z tych katalogów znajduje się wykonywalny plik o rozszerzeniu ".jar". Aby możliwe było uruchomienie programów, na komputerze musi być zainstalowana Java 7 lub nowsza.

Programy demonstracyjne są również dostępne w Laboratorium na pulpicie każdego komputera. Można z nich korzystać w celu porównania uzyskanych wyników z wartościami i zależnościami teoretycznymi.

Aktualna wersja: 7.2

Załaczone zdjęcia: