Ćwiczenie 1. Podstawowa aparatura pomiarowa

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi elementami stanowiska pomiarowego, takimi jak źródła zasilania, źródła sygnałów pomiarowych i wybrane przyrządy pomiarowe.

Excel - ćwiczenie

W ramach przygotowania się do pracy w Laboratorium należy pobrać arkusz szkoleniowy Excel i wykonać umieszczone tam zadania.

Program demonstracyjny: Aktualna wersja 7.2

Po pobraniu pliku z programem demonstracyjnym należy go rozpakować. Zostanie utworzony katalog "LPP_Demo_01". W tym katalogu znajduje się wykonywalny plik o rozszerzeniu ".jar". Aby możliwe było uruchomienie programu, na komputerze musi być zainstalowana Java 7 lub nowsza.

 

Załaczone zdjęcia: