Materiały pomocnicze

Ogólne zasady dokumentacji wyników pomiarów

Poniżej można pobrać instrukcję, z której dowiemy się, jak dokumentować wyniki pomiarów i co powinien zawierać protokół pomiarowy. Są w niej opisane m.in. reguły zapisu bezpośrednich wyników pomiarów, wyników uzyskanych w drodze obliczeń, oraz niepewności pomiarowych.

Program "Porównywanie wyników" pokazuje, jak porównywać wyniki pomiarów z uwzględnieniem ich niepewności.

Sporządzanie protokołu w wersji elektronicznej

Podczas ćwiczenia każdy zespół będzie wykonywał protokół pomiarowy na komputerze w formie elektronicznej, korzystając z dostępnych w Laboratorium narzędzi informatycznych. Załączona instrukcja pokazuje, w jaki sposób sporządzać taki protokół.

Plik "Protokół wzorcowy" zawiera wzór protokołu pomiarowego, wykonanego w wersji elektronicznej.